Müdür

Dr.Öğr.Üyesi

Asuman Saltan

Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör.

Pelin Tiryaki

Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi

Seval Yılmaz

Araş.Gör.

Neslihan Köse

Araş.Gör.

Duygu Demir