Müdür

Doç. Dr.

Asuman Saltan

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi

Erdi Kayabınar

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör.

Pelin Tiryaki

Dr. Öğr. Üyesi

Duygu Demir